RKW Lubelskie
logo

RKW w terenie

Chełm, Powiat chełmski
2016-04-02 20:50

27 lutego 15 członków Stowarzyszenia RKW - Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy z Chełma i powiatu chełmskiego powołało Oddział RKW Chełm. Tajnym głosowaniu przewodniczącym wybrano Joannę Kowalczuk, a do Zarzłdu Grzegorza Słupczyńskiego na stanowisko wiceprzewodniczącego i Elżbietę Popławską na funkcję skarbnika/sekretarza.

Wojsławice
2016-04-02 20:49

26 lutego 6 członków Stowarzyszenia RKW - Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy z terenu gminy Wojsławice w powiecie Chełmski postanowiło założyć lokalny Oddział  Stowarzyszenia RKW. Tajnym głosowaniu przewodniczącym wybrano Ilonę Zielińską, a do Zarządu Beatę Majkutewicz i Łukasza Olczaka.

Zamość, Powiat zamojski
2016-04-02 20:32

23 listopada 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy w Zamościu i powiecie zamojskim. Do Stowarzyszenia przystąpiły 22 osoby, oprócz dwu członków założycieli obecnych w Częstochowie. W zebraniu założycielskim wzięło udział 15 członków Stowarzyszenia...

Urzędów
2016-04-02 20:15

13 lipca odbyło się zebranie członków Oddziału RKW w Urzędowie. Wybrano Zarząd Oddziału RKW.  Prezesem Oddziału Gminnego został Kazimierz Jagiełło, członkami Zarządu Oddziału wybrani zostali Andrzej Rolla, Karolina Sic.

Milejów, Powiat łęczyński
2016-04-02 20:05

25 lipca 2015 członkowie Oddziału Gminnego St. RKW w Milejowie wybrali Zarząd Oddziału Gminnego RKW. Prezesem koordynatorem Oddz. Gminnego został wybrany Wiktor Bil. Na członków Zarządu Oddziału powołano Pawła Cyc oraz Patryka Radko.

Lublin, Powiat lubelski
2016-04-02 20:02

29 czerwca 2015 odbyło się pierwsze zebranie członków lubelskiego oddziału powstałego Stowarzyszenia RKW. W głosowaniu jednomyślnie wybrano przewodniczącego-koordynatora RKW dla gminy Lublin - Sławomira Węgrzyna, a do Zarządu Marię Wilczańską i Dorotę Wronę. Następnie sporo czasu poświęcono budowaniu struktur Stowarzyszenia na terenie naszego...

Lublin
2016-04-02 02:44

Wszystko zaczęło się wczesną wiosną tego roku w Klubie Gazety Polskiej kiedy postanowiliśmy prowadzić szkolenia dla członków OKW i mężów zaufania. Po powstaniu Ruchu Kontroli Wyborów (Częstochowa, 21 lutego 2015), dołączyli do nas ludzie chętni do pracy przy kontrolowaniu procesu wyborczego – kreatywni i gotowi do działania! Fot....