RKW Lubelskie
logo

RKW w terenie

2016-04-02 20:32

23 listopada 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy w Zamościu i powiecie zamojskim. Do Stowarzyszenia przystąpiły 22 osoby, oprócz dwu członków założycieli obecnych w Częstochowie. W zebraniu założycielskim wzięło udział 15 członków Stowarzyszenia...

Władze Oddziału

RKW Zamość

Siedziba Oddziału - Zamość

Obszar działania - Zamość - miasto na prawach powiatu i powiat zamojski

Zarząd

przewodniczący Adam Kaleniuk,

z-ca przewodniczącego Krzysztof Sowa,

skarbnik Andrzej Wójtowicz.