RKW Lubelskie
logo

RKW w terenie

2016-04-02 20:02

29 czerwca 2015 odbyło się pierwsze zebranie członków lubelskiego oddziału powstałego Stowarzyszenia RKW. W głosowaniu jednomyślnie wybrano przewodniczącego-koordynatora RKW dla gminy Lublin - Sławomira Węgrzyna, a do Zarządu Marię Wilczańską i Dorotę Wronę. Następnie sporo czasu poświęcono budowaniu struktur Stowarzyszenia na terenie naszego...

Władze Oddziału

RKW Lublin

Siedziba Oddziału - Lublin

Obszar działania - Lublin - miasto na prawach powiatu i powiat lubelski

Zarząd

przewodniczący Sławomir Węgrzyn,

z-ca przewodniczącego Maria Wilczańska,

skarbnik Dorota Wrona.