RKW Lubelskie
logo

RKW w terenie

2016-04-02 20:50

27 lutego 15 członków Stowarzyszenia RKW - Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy z Chełma i powiatu chełmskiego powołało Oddział RKW Chełm. Tajnym głosowaniu przewodniczącym wybrano Joannę Kowalczuk, a do Zarzłdu Grzegorza Słupczyńskiego na stanowisko wiceprzewodniczącego i Elżbietę Popławską na funkcję skarbnika/sekretarza.

Władze Oddziału

RKW Chełm

Siedziba Oddziału - Chełm

Obszar działania - Chełm - miasto na prawach powiatu i powiat chełmski w województwie lubelskim z wyjątkiem gminy Wojsławice

Zarząd

przewodniczący Joanna Kowalczuk,

z-ca przewodniczącego Grzegorz Słupczyński,

skarbnik/sekretarz Elżbieta Popławska.