RKW Lubelskie
logo

Powstał Oddział Stowarzyszenia RKW w Zamościu i powiecie zamojskim

23 listopada 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy w Zamościu i powiecie zamojskim. Do Stowarzyszenia przystąpiły 22 osoby, oprócz dwu członków założycieli obecnych w Częstochowie. W zebraniu założycielskim wzięło udział 15 członków Stowarzyszenia. W tajnych wyborach jednogłośnie przewodniczącym Zarządu wybrano Adama Kaleniuka. Do Zarządu weszli: Krzysztof Sowa, który został wiceprzewodniczącym i Andrzej Wójtowicz.

W zebraniu wzięli udział Jerzy Targalski i Marcin Dybowski. W czasie spotkania wręczono koordynatorom gminnym i miasta Zamościa pamiątkowe Dyplomy za udział w organizacji kontroli wyborów.

 

Powiat - Gmina: 
Zamość
Powiat zamojski
Galeria: